18. Gallery Morning

4 Nakanocho, 207-chome, Higashiiri, Shirakawabashi, Sanjo-dori, Higashiyama-ku, Kyoto City
075-771-1213