22. CLUB METRO

Ebisu Building BF, 82 Shimotsumicho, Kawabata Marutamachi Shimoru, Sakyo Ward, Kyoto City
075-752-4765