25. The Terminal Kyoto

424 Iwatoyamacho, Shinmachi-dori Bukkoji Temple, Shimogyo-ku, Kyoto City
075-344-2544