29. Gallery Sokata

271-1 Takoyakushicho, Muromachi-dori Nijo, Nakagyo-ku, Kyoto City
075-253-0112