4. Kamogawa River bank on the south side of Shichijo Ohashi Bridge

Kawabata-cho, Shimogyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture
info@muz-art.jp