13. The Reign Hotel Kyoto

67-1 Yanagishitacho, Higashikujo, Minami-ku, ville de Kyoto
075-606-1971