14. Galerie Taménaga Kyoto

265-7 Kamihorizumecho, Kawabata-dori Nanajo, Higashiyama-ku, ville de Kyoto (immédiatement depuis la sortie XNUMX de la gare Keihan Railway Nanajo)
075-532-3001