25. The Terminal Kyoto

424 Iwatoyamacho, temple Shinmachi-dori Bukkoji, Shimogyo-ku, ville de Kyoto
075-344-2544