29. Gallery SUGATA

271-1 Takoyakushicho, Muromachi-dori Nijo, Nakagyo-ku, ville de Kyoto
075-253-0112